Usługi

Hotel Professionals oferuje swoim klientom kompleksowy zakres usług związanych m.in. z realizacją projektów hotelowych, działalnością już istniejących hoteli sieciowych oraz niezależnych, a także infrastrukturą towarzyszącą, w tym: obiektami konferencyjnymi, kongresowymi i wystawienniczymi, obiektami SPA, barami, restauracjami, kasynami itp. Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą oferującą tak kompleksowy zakres usług i rozwiązań kierowanych do branży hotelowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

ROZWIĄZANIA POPARTE WIEDZĄ

Nasi eksperci posiadają szeroką, rozległą wiedzę na temat funkcjonowania hoteli i rynku hotelowego. Rozumiemy specyfikę tego szczególnego rodzaju nieruchomości komercyjnych, co pozwala nam oferować Państwu profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie nowych, jaki i już działających produktów hotelowych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy pracy nad ponad 350 projektami hotelowymi w Polsce i za granicą oraz globalnej sieci kontraktów z międzynarodowymi inwestorami, sieciami i operatorami hotelowymi gwarantujemy naszym Klientom najwyższą jakość usług doradczych.

Hotel Professionals oferuje swoim klientom doradztwo i wsparcie w ciągu całego procesu inwestycyjnego, który standardowo podzielić można na następujące etapy:

Hotel doctor

 

Nie wystarczy walczyć z objawami, znajdziemy przyczynę.

Miarą sukcesu hotelu są jego wyniki. To one odzwierciedlają kondycję obiektu, a ich spadek to najczęstszy objaw choroby hotelowego organizmu.
Hotel Doctor to kompleksowy program skierowany do inwestorów, właścicieli i dyrektorów hoteli pragnących zadbać o kondycję swoich obiektów i poprawić osiągane wyniki.
Oferowany program składa się z czterech etapów prowadzonych przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie operacyjne i doradcze.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

– „Badanie” – przeprowadzenie dogłębnej analizy działalności i funkcjonowania hotelu;
– „Diagnoza” – identyfikacja problematycznych sfer i procesów, które nie pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału obiektu;
– „Recepta” – wskazanie zestawu rekomendowanych działań i narzędzi służących poprawie wyników i wzmocnieniu pozycji hotelu na rynku;
– „Leczenie” – wsparcie w procesie skutecznego wdrażania rekomendowanych działań i narzędzi.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, polegającej na wskazaniu sfer, które uważają Państwo za problematyczne w swoim hotelu. Taka wstępna analiza pozwoli nam na przygotowanie oferty najlepiej dostosowanej do Państwa potrzeb.

ROZPOCZNIJ


Zarządzanie hotelem / zarządzanie aktywami

Oferujemy profesjonalne zarządzanie hotelem przez doświadczonych ekspertów, zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi, które umożliwia optymalizację przychodów i kosztów obiektu, bez negatywnego wpływu na poziom obsługi gości – kluczowy współczynnik determinujący powodzenie inwestycji.

Ogromne doświadczenie naszych ekspertów, którzy mają łącznie ponad sto lat praktyki w zarządzaniu hotelami w różnych lokalizacjach na świecie, w połączeniu z bazą doskonałych specjalistów hotelowych z całej Polski, pozwala nam świadczyć na rzecz Inwestorów i Właścicieli hoteli kompleksowe usługi zarządzania na najwyższym poziomie.

Usługa zarządzania skierowana jest do tych Inwestorów i Właścicieli hoteli, którzy nie mają doświadczenia w samodzielnym zarządzaniu obiektem lub nie chcą zajmować się kwestiami operacyjnymi hotelu, a jednocześnie pragną uniknąć wiązania się w długoterminowe i kosztowne umowy najmu.

To, co wyróżnia naszą ofertę, to duża elastyczność. W zależności od potrzeb i strategii Klienta możemy zarządzać hotelem długoterminowo (5 – 10 lat) lub krótkoterminowo (1 – 4 lat). Niezależnie od tego, jak długo trwa nasze zaangażowanie, po zakończeniu umowy pozostawiamy Właścicielowi efektywnie działający i optymalnie zorganizowany obiekt.

Nasze usługi zarządzania kierowane są zarówno do nowopowstających inwestycji, jak i obiektów markowych i niemarkowych, już działających.

Przygotowanie studium wykonalności

Nasze Studia Wykonalności jasno wskazują finansowe możliwości inwestycji hotelowych oraz dostarczają czytelnych wskazówek dotyczących optymalnej konfiguracji inwestycji. Opracowywane przez nas dokumenty zdobyły uznanie i zaufanie banków i są używane w procesie podejmowania decyzji o finansowaniu projektu.

Konsultacje architektoniczne

Dzięki zaangażowaniu w setki projektów hotelowych, mamy świadomość jak trudno jest wykreować dobrze przemyślany, zoptymalizowany projekt inwestycji hotelowej, dostosowany do standardów globalnych marek i operatorów. Współpracujemy z architektami w celu dostarczenia Państwu projektu skonfigurowanego w taki sposób, aby przez cały cykl życia przyszłego hotelu, działał on na optymalnym poziomie.

Komercjalizacja

– Pozyskanie inwestora i negocjacje umowy sprzedaży nieruchomości hotelowej
– Pozyskanie sieci hotelowej i negocjacje umowy franczyzy marki, bądź kontraktu na zarządzanie hotelem
– Pozyskanie operatora / najemcy i negocjacje długoterminowej umowy najmu hotelu
– Krótko i średnioterminowe zarządzanie hotelem przez Hotel Professionals, gdzie naszym celem jest optymalizacja działalności hotelu, a po zakończeniu świadczenia usług pozostawienie Klientowi dobrze i prawidłowo funkcjonującego obiektu.

Wsparcie w procesie pozyskania finansowania

Posiadamy trwałe relacje ze wszystkimi dużymi bankami w Polsce. Oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w procesie pozyskania finansowania projektów hotelowych. Towarzyszymy klientom w prezentacji projektu przedstawicielom banków, podczas których dokładamy starań, aby przekonać osoby decyzyjne do pozytywnej decyzji o finansowaniu projektu, który uzyskał pozytywne wyniki podczas opracowanej przez nas analizy wykonalności. Podczas całego procesu prezentujemy dowody i rzetelne argumenty świadczące o poprawności naszych prognoz finansowych.

Ocena działalności operacyjnej wraz z rekomendacjami

Hotel Professionals oferuje przeprowadzenie audytu działalności operacyjnej istniejących obiektów, na który składają się takie elementy jak rozmowa z kluczowym personelem hotelu, wizyta “tajemniczego klienta”, analiza najważniejszych procesów i procedur wewnętrznych hotelu, analiza rachunku zysków i strat, założeń budżetu i planów marketingowych etc. Dostarczamy Klientom dogłębną analizę wszystkich aspektów działalności operacyjnej hotelu, ale przede wszystkim dostarczamy wskazówki i proponujemy rozwiązania służące optymalizacji działalności danego obiektu.

Podobną usługę świadczymy również w odniesieniu do realizowanych projektów hotelowych, gdzie występujemy w roli konsultanta właściciela w procesie przygotowania hotelu do skutecznego otwarcia oraz zapewnienia jego przyszłej działalności na optymalnym poziomie.

Opracowywanie wycen hotelowych

Nasze profesjonalne, rzetelne i przejrzyste operaty szacunkowe są opracowywane przez nasz zespół. W zależności od budżetu i potrzeb danego klienta jesteśmy w stanie dostarczyć różne formy dokumentów przedstawiających wartość danej nieruchomości. Wyceny sporządzamy nie tylko dla istniejących obiektów, ale również realizowanych i planowanych inwestycji hotelowych.

Opracowywanie raportów rynkowych

Dzięki trwałym relacjom z głównymi uczestnikami rynku hotelowego posiadamy dogłębną i aktualną wiedzę na temat bieżącej sytuacji w branży. Nasza hotelowa baza danych należy do najbardziej kompleksowych i szczegółowych na rynku. Nasze raporty są przejrzyste, a zawarte w nich informację są konkretne, rzetelne i dostosowane do wymagań Klienta i ustalonego celu raportu.

Zarządzanie hotelem i restrukturyzacja obiektu

Ogromne doświadczenie naszego lidera Alexa Kloszewskiego w zarządzaniu hotelami w różnych miejscach na świecie, w połączeniu z bazą doskonałych specjalistów hotelowych z całej Polski pozwala nam świadczyć na rzecz inwestorów hotelowych usługi zarządzania hotelami. Jest to usługa skierowana dla tych inwestorów, którzy nie chcą samodzielnie zarządzać obiektem, ani wiązać się w długoterminowe i kosztowne umowy najmu swojej nieruchomości. Świadczone przez nas usługi zarządzania pozwalają Państwu osiągnąć szybszy wzrost z inwestycji, niż w przypadku zawarcia standardowej umowy najmu obiektu z zewnętrznym operatorem. Ponadto oferujemy dużą elastyczność, naszą rolę pełnimy tylko tak długo jak jesteśmy potrzebni, a po zakończeniu naszej pracy pozostawiamy właścicielowi dobrze działający i zorganizowany hotel.

W naszej specjalizacji leżą również

– Obiekty segmentu MICE (Centra konferencyjne, kongresowe, wystawiennicze, etc.)
– CondoHotele, ApartHotele, Apartamenty serwisowane
– Obiekty SPA
– Kasyna i Centra Rozrywki
– Destynacje Wielofunkcyjne