Holiday Inn

Klient

Budizol S.A.

Lokalizacja

Bydgoszcz

Rok

2010

Usługi

Studium wykonalności, Negocjacje i pozyskanie marki, Umowa franczyzy marki, Optymalizacja projektu architektonicznego, Wsparcie w przygotowaniu hotelu do otwarcia, Doradztwo operacyjne

Zespół Hotel Professionals na zlecenie Klienta opracował Studium Wykonalności dla projektu 4-gwiazdkowego hotelu zlokalizowanego w Bydgoszczy. Następnie zostaliśmy zaangażowani w proces wyboru marki hotelowej i negocjacje umowy franczyzy, a w późniejszym etapie realizacji inwestycji nasz zespół pełnił rolę konsultanta operacyjnego.