Holiday Inn

Klient

Budizol S.A.

Miasto

Bydgoszcz

Rok

2010

Usługi

  • Studium Wykonalności
  • Negocjacje i pozyskanie marki lub operatora
  • Umowa franczyzowa
  • Optymalizacja projektu architektonicznego
  • Wsparcie w przygotowaniu hotelu do otwarcia
  • Konsultacje operacyjne
  • Zespół Hotel Professionals na zlecenie Klienta opracował Studium Wykonalności dla projektu 4-gwiazdkowego hotelu zlokalizowanego w Bydgoszczy. Następnie zostaliśmy zaangażowani w proces wyboru marki hotelowej i negocjacje umowy franczyzy, a w późniejszym etapie realizacji inwestycji nasz zespół pełnił rolę konsultanta operacyjnego.