Usługi

Hotel Professionals oferuje swoim klientom kompleksowy zakres usług związanych m.in. z realizacją projektów hotelowych, działalnością już istniejących hoteli sieciowych oraz niezależnych, a także infrastrukturą towarzyszącą, w tym: obiektami konferencyjnymi, kongresowymi i wystawienniczymi, obiektami SPA, barami, restauracjami, kasynami itp. Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą oferującą tak kompleksowy zakres usług i rozwiązań kierowanych do branży hotelowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

ROZWIĄZANIA POPARTE WIEDZĄ

Nasi eksperci posiadają szeroką, rozległą wiedzę na temat funkcjonowania hoteli i rynku hotelowego. Rozumiemy specyfikę tego szczególnego rodzaju nieruchomości komercyjnych, co pozwala nam oferować Państwu profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie nowych, jaki i już działających produktów hotelowych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy pracy nad ponad 350 projektami hotelowymi w Polsce i za granicą oraz globalnej sieci kontraktów z międzynarodowymi inwestorami, sieciami i operatorami hotelowymi gwarantujemy naszym Klientom najwyższą jakość usług doradczych.

Hotel Professionals oferuje swoim klientom doradztwo i wsparcie w ciągu całego procesu inwestycyjnego, który standardowo podzielić można na następujące etapy:

Hotel doctor

 

Nie wystarczy walczyć z objawami, znajdziemy przyczynę.

Miarą sukcesu hotelu są jego wyniki. To one odzwierciedlają kondycję obiektu, a ich spadek to najczęstszy objaw choroby hotelowego organizmu.
Hotel Doctor to kompleksowy program skierowany do inwestorów, właścicieli i dyrektorów hoteli pragnących zadbać o kondycję swoich obiektów i poprawić osiągane wyniki.
Oferowany program składa się z czterech etapów prowadzonych przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie operacyjne i doradcze.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

– „Badanie” – przeprowadzenie dogłębnej analizy działalności i funkcjonowania hotelu;
– „Diagnoza” – identyfikacja problematycznych sfer i procesów, które nie pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału obiektu;
– „Recepta” – wskazanie zestawu rekomendowanych działań i narzędzi służących poprawie wyników i wzmocnieniu pozycji hotelu na rynku;
– „Leczenie” – wsparcie w procesie skutecznego wdrażania rekomendowanych działań i narzędzi.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, polegającej na wskazaniu sfer, które uważają Państwo za problematyczne w swoim hotelu. Taka wstępna analiza pozwoli nam na przygotowanie oferty najlepiej dostosowanej do Państwa potrzeb.

ROZPOCZNIJ


Zarządzanie hotelem / zarządzanie aktywami

 

Oferujemy profesjonalne zarządzanie hotelem przez doświadczonych ekspertów, zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi, które umożliwia optymalizację przychodów i kosztów obiektu, bez negatywnego wpływu na poziom obsługi gości – kluczowy współczynnik determinujący powodzenie inwestycji.

Ogromne doświadczenie naszych ekspertów, którzy mają łącznie ponad sto lat praktyki w zarządzaniu hotelami w różnych lokalizacjach na świecie, w połączeniu z bazą doskonałych specjalistów hotelowych z całej Polski, pozwala nam świadczyć na rzecz Inwestorów i Właścicieli hoteli kompleksowe usługi zarządzania na najwyższym poziomie.

Usługa zarządzania skierowana jest do tych Inwestorów i Właścicieli hoteli, którzy nie mają doświadczenia w samodzielnym zarządzaniu obiektem lub nie chcą zajmować się kwestiami operacyjnymi hotelu, a jednocześnie pragną uniknąć wiązania się w długoterminowe i kosztowne umowy najmu.

To, co wyróżnia naszą ofertę, to duża elastyczność. W zależności od potrzeb i strategii Klienta możemy zarządzać hotelem długoterminowo (5 – 10 lat) lub krótkoterminowo (1 – 4 lat). Niezależnie od tego, jak długo trwa nasze zaangażowanie, po zakończeniu umowy pozostawiamy Właścicielowi efektywnie działający i optymalnie zorganizowany obiekt.

Nasze usługi zarządzania kierowane są zarówno do nowopowstających inwestycji, jak i obiektów markowych i niemarkowych, już działających.

 

 

Pośrednictwo

Rozbudowana sieć inwestorów i funduszy z całego świata gwarantuje szeroką ekspozycję powierzonych nam hoteli, przeznaczonych na sprzedaż. Razem z Klientem pracujemy nad opracowaniem rzetelnych i skutecznych materiałów marketingowo-informacyjnych. Wszystkie dane potrzebne do przeprowadzenia due dilligence przy procesie sprzedaży przechowywane są na bezpiecznych serwerach, w intuicyjnych i dobrze zorganizowanych bazach „data rooms”.

Przygotowanie studium wykonalności

Nasze Studia Wykonalności jasno wskazują finansowe możliwości inwestycji hotelowych oraz dostarczają czytelnych wskazówek dotyczących optymalnej konfiguracji inwestycji. Opracowywane przez nas dokumenty zdobyły uznanie i zaufanie banków i są używane w procesie podejmowania decyzji o finansowaniu projektu.

Konsultacje architektoniczne

Dzięki zaangażowaniu w setki projektów hotelowych, mamy świadomość jak trudno jest wykreować dobrze przemyślany, zoptymalizowany projekt inwestycji hotelowej, dostosowany do standardów globalnych marek i operatorów. Współpracujemy z architektami w celu dostarczenia Państwu projektu skonfigurowanego w taki sposób, aby przez cały cykl życia przyszłego hotelu, działał on na optymalnym poziomie.

Weryfikacja prognoz finansowych Inwestora

Świadczona przez nas usługa przeprowadzenia weryfikacji prognoz finansowych pozwala Klientom na zasięgnięcie drugiej opinii w odniesieniu do najważniejszych założeń związanych z każdą inwestycją hotelową. Ponieważ dostarczane przez nas informacje oparte są na faktycznych wynikach osiąganych na danym rynku hotelowym, jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić realność przyjętych przez Klienta założeń i projekcji finansowych inwestycji.

Komercjalizacja

– Pozyskanie inwestora i negocjacje umowy sprzedaży nieruchomości hotelowej
– Pozyskanie sieci hotelowej i negocjacje umowy franczyzy marki, bądź kontraktu na zarządzanie hotelem
– Pozyskanie operatora / najemcy i negocjacje długoterminowej umowy najmu hotelu
– Krótko i średnioterminowe zarządzanie hotelem przez Hotel Professionals, gdzie naszym celem jest optymalizacja działalności hotelu, a po zakończeniu świadczenia usług pozostawienie Klientowi dobrze i prawidłowo funkcjonującego obiektu.

Ocena działalności operacyjnej wraz z rekomendacjami

Hotel Professionals oferuje przeprowadzenie audytu działalności operacyjnej istniejących obiektów, na który składają się takie elementy jak rozmowa z kluczowym personelem hotelu, wizyta “tajemniczego klienta”, analiza najważniejszych procesów i procedur wewnętrznych hotelu, analiza rachunku zysków i strat, założeń budżetu i planów marketingowych etc. Dostarczamy Klientom dogłębną analizę wszystkich aspektów działalności operacyjnej hotelu, ale przede wszystkim dostarczamy wskazówki i proponujemy rozwiązania służące optymalizacji działalności danego obiektu.

Podobną usługę świadczymy również w odniesieniu do realizowanych projektów hotelowych, gdzie występujemy w roli konsultanta właściciela w procesie przygotowania hotelu do skutecznego otwarcia oraz zapewnienia jego przyszłej działalności na optymalnym poziomie.

Wsparcie w procesie pozyskania finansowania

Posiadamy trwałe relacje ze wszystkimi dużymi bankami w Polsce. Oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w procesie pozyskania finansowania projektów hotelowych. Towarzyszymy klientom w prezentacji projektu przedstawicielom banków, podczas których dokładamy starań, aby przekonać osoby decyzyjne do pozytywnej decyzji o finansowaniu projektu, który uzyskał pozytywne wyniki podczas opracowanej przez nas analizy wykonalności. Podczas całego procesu prezentujemy dowody i rzetelne argumenty świadczące o poprawności naszych prognoz finansowych.

Hotel doctor

Nie wystarczy walczyć z objawami, znajdziemy przyczynę.

Miarą sukcesu hotelu są jego wyniki. To one odzwierciedlają kondycję obiektu, a ich spadek to najczęstszy objaw choroby hotelowego organizmu.
Hotel Doctor to kompleksowy program skierowany do inwestorów, właścicieli i dyrektorów hoteli pragnących zadbać o kondycję swoich obiektów i poprawić osiągane wyniki.
Oferowany program składa się z czterech etapów prowadzonych przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie operacyjne i doradcze.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

– „Badanie” – przeprowadzenie dogłębnej analizy działalności i funkcjonowania hotelu;
– „Diagnoza” – identyfikacja problematycznych sfer i procesów, które nie pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału obiektu;
– „Recepta” – wskazanie zestawu rekomendowanych działań i narzędzi służących poprawie wyników i wzmocnieniu pozycji hotelu na rynku;
– „Leczenie” – wsparcie w procesie skutecznego wdrażania rekomendowanych działań i narzędzi.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, polegającej na wskazaniu sfer, które uważają Państwo za problematyczne w swoim hotelu. Taka wstępna analiza pozwoli nam na przygotowanie oferty najlepiej dostosowanej do Państwa potrzeb.

ROZPOCZNIJ

Opracowywanie wycen hotelowych

Nasze profesjonalne, rzetelne i przejrzyste operaty szacunkowe opracowujemy we współpracy z naszymi partnerami. W zależności od budżetu i potrzeb danego klienta jesteśmy w stanie dostarczyć różne formy dokumentów przedstawiających wartość danej nieruchomości. Wyceny sporządzamy nie tylko dla istniejących obiektów, ale również realizowanych i planowanych inwestycji hotelowych.

Opracowywanie raportów rynkowych

Dzięki trwałym relacjom z głównymi uczestnikami rynku hotelowego posiadamy dogłębną i aktualną wiedzę na temat bieżącej sytuacji w branży. Nasza hotelowa baza danych należy do najbardziej kompleksowych i szczegółowych na rynku. Nasze raporty są przejrzyste, a zawarte w nich informację są konkretne, rzetelne i dostosowane do wymagań Klienta i ustalonego celu raportu.

Zarządzanie hotelem i restrukturyzacja obiektu
Ogromne doświadczenie naszego lidera Alexa Kloszewskiego w zarządzaniu hotelami w różnych miejscach na świecie, w połączeniu z bazą doskonałych specjalistów hotelowych z całej Polski pozwala nam świadczyć na rzecz inwestorów hotelowych usługi zarządzania hotelami. Jest to usługa skierowana dla tych inwestorów, którzy nie chcą samodzielnie zarządzać obiektem, ani wiązać się w długoterminowe i kosztowne umowy najmu swojej nieruchomości. Świadczone przez nas usługi zarządzania pozwalają Państwu osiągnąć szybszy wzrost z inwestycji, niż w przypadku zawarcia standardowej umowy najmu obiektu z zewnętrznym operatorem. Ponadto oferujemy dużą elastyczność, naszą rolę pełnimy tylko tak długo jak jesteśmy potrzebni, a po zakończeniu naszej pracy pozostawiamy właścicielowi dobrze działający i zorganizowany hotel.

 

W naszej specjalizacji leżą również

 

– Obiekty segmentu MICE (Centra konferencyjne, kongresowe, wystawiennicze, etc.)
– CondoHotele, ApartHotele, Apartamenty serwisowane
– Obiekty SPA
– Kasyna i Centra Rozrywki
– Destynacje Wielofunkcyjne